Методика за оценка на геоложкия риск, изработена от Геологическия институт „Страшимир Димитров“ при БАН по възлагане на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Методика за оценка на геоложкия риск, изработена от Геологическия институт „Страшимир Димитров“ при БАН по въз

02 декември 2014 | 11:33
  • Прикачени файлове (3)
    Методика за оценка на геоложкия риск
    Челна страница на методиката
    Заповед Методика
Прикачени файлове (3)