Министърът на регионалното развитие и благоустройството определи поименен списък на общините, които ще бъдат финансово подпомогнати при изработването на задания за общи устройствени планове на общини през 2015 г.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството определи поименен списък на общините, които ще бъдат ф

27 март 2015 | 16:25

             Министърът на регионалното развитие и благоустройството определи поименен списък на общините, които ще бъдат финансово подпомогнати при изработването на задания за общи устройствени планове на общини през 2015 г., във връзка с изпълнение на § 123, ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (изм. ДВ, бр. 98/2014 г.), както следва:

 

 

Община

Област

Суми за финансиране на задания за изработване на общи устройствени планове на общини

1

БРЕГОВО

Видин

13 930,00 лв.

2

ДУПНИЦА

Кюстендил

8 316,00 лв.

3

ПЕЩЕРА

Пазарджик

до 15 850,00 лв.

4

ПРОВАДИЯ

Варна

10 348,80 лв.

5

ХАДЖИДИМОВО

Благоевград

до 15 850,00 лв.

6

ХАСКОВО

Хасково

до 15 850,00 лв.

7

ХИСАРЯ

Пловдив

9 793,00 лв.