Морски пространствен план на Република България 2021-2035 г.

Морски пространствен план на Република България 2021-2035 г.

26 май 2023 | 11:31

Морският пространствен план на Република България беше одобрен от Министерски съвет с Решение № 386 от 23.05.2023 г., обнародвано в Държавен вестник – бр. 46 от 26.05.2023 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (1)
    МППРБ
Прикачени файлове (1)