МРРБ изготви брошура, подпомагаща гражданите, желаещи да санират жилищните си блокове по Националната програма за енергийна ефективност

МРРБ изготви брошура, подпомагаща гражданите, желаещи да санират жилищните си блокове по Националната програм

07 януари 2015 | 15:07
Министерството на регионалното развитие и благоустройството изготви специална брошура с най-важните моменти  на стартиращата  Национална програма  за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Брошурата дава информация и отговори на най-важните въпроси, касаещи програмата, която предоставя 100% безвъзмездна финансова помощ за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в допустимите сгради.  
В нея потребителите се информират, кой и как може да кандидатства по програмата и какви са стъпките, които  трябва да се  направят. Поместена е и информация, какви са задълженията на общинските администрации, какви мерки ще се финансират и кое се счита за  недопустим разход по програмата. Брошурата ще се разпространява сред гражданите безплатно от МРРБ както и от общините. Може да бъде намерена и на сайта на МРРБ, от където може да бъде изтеглена: http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=6067
До края на месец януари 2015г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще публикува и методическите указания към общините и Сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване пред общината.   
 
  • Прикачени файлове (1)
    Брошура
Прикачени файлове (1)