МРРБ представя условията за кандидатстване по процедурата за предоставяне на средства за екологосъобразна мобилност

МРРБ представя условията за кандидатстване по процедурата за предоставяне на средства за екологосъобразна моби

14 юли 2023 | 13:56

На 18 юли 2023 г. от 10:00 часа, Министерството на регионалното развитие и благоустройство ще представи условията за кандидатстване и за изпълнение по процедурата за предоставяне на средства BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“, в изпълнение на инвестиция C8.I7 „Екологосъобразна мобилност - пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност“ (инвестицията) по Компонент 8 „Устойчив транспорт“ от Плана за възстановяване и устойчивост.

Събитието ще бъде изцяло он-лайн, а участниците ще имат възможност да дискутират често срещани въпроси, възникнали след обявяване на процедурата.

Желаещите да се включат може да използват платформата WebEx, като за участие онлайн трябва да бъдат използвани следният линк за присъединяване, номер на среща и парола:

Join from the meeting link: https://mrdpw-bg.webex.com/mrdpw-bg/j.php?MTID=m2416c745febeb84e26ddf76052750975

Meeting number (access code): 2732 105 1166

Meeting password: r64fPXY7wDY

Пакетът документи за кандидатстване по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“ е публикуван в Информационната система за МВУ: https://eumis2020.government.bg/ в меню „Електронно кандидатстване“ > раздел „Процедури за БФП“ > меню „Национален план за възстановяване и устойчивост“ >под-меню „Отворени“ > Процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“ на следния електронен адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active и на електронната страница на Министерство на регионалното развитие и благоустройството: www.mrrb.government.bg в раздел „Проекти по НПВУ“ > меню „Процедури по НПВУ“ > под-меню „Процедури, отворени за кандидатстване“ > Процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“ на следнияелектронен адрес: https://www.mrrb.bg/bg/proekti-po-npvu/proceduri-po-npvu/proceduri-otvoreni-za-kandidatstvane/.

Програмата на предстоящото информационно събитието можете да намерите тук.