Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 година

Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 година

28 юли 2014 | 11:27

Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 година е приета с Протокол №47 на заседание на Министерски съвет от 19.12.2012 година.

  • Прикачени файлове (3)
    Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025
    Приложение 1
    Приложение 2
Прикачени файлове (3)