Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г. и допълнение към нея с нововъзникналите до 15 април 2015 г. свлачища

Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и

01 юни 2015 | 16:18
  • Прикачени файлове (3)
    Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г. и допълнение към нея с нововъзникналите до 15 април 2015 г. свлачища
    Допълнение
    Извлечение от протокол на МС
Прикачени файлове (3)