Национални документи

Национални документи

11 февруари 2021 | 12:33
  • Прикачени файлове (7)
    Закон за енергийната ефективност
    РМС 1035/2015 г. за приемане на Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия 2015-2020 г.
    Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия 2015-2020 г.
    Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.
    Приложение 1
    Приложение 2
    Приложение 3
Прикачени файлове (7)