Eкспертни и консултативни съвети

Дневен ред за заседание на 15.02.2017 г.
05 февруари 2018 | 17:42
Заповед № РД-02-14-90/02.02.2018 г. за определяне на поименен състав на членовете на Консултативния съвет
05 февруари 2018 | 17:40
Заповед № РД-02-14-60/23.01.2018 г. за определяне на състав на Секретариата на Консултативния съвет
05 февруари 2018 | 17:39
Заповед № РД-02-14-59/23.01.2018 г. за създаване на Консултативен съвет в областта на проектирането, строителството, инвестиционния процес, жилищната политика, енергийната ефективност, регионалното развитие и стратегическото планиране към министъра на рег
05 февруари 2018 | 17:33
Протокол №4 от заседание на Съвета по регионална политика, проведено на 1 септември 2016 г.
18 октомври 2016 | 12:37
Трето заседание на Съвета по регионална политика - 08.12.2015 г.
18 февруари 2016 | 16:48
Второ заседание на Съвета по регионална политика - 24.06.2015 г.
08 юли 2015 | 11:21
Правила за устройството, организацията на работа и дейността на Експертния консултативен съвет по въпросите на геозащитната дейност в Република България към министъра на регионалното развитие и благоустройството
08 април 2015 | 20:06
Първо заседание на Съвета по регионална политика - 26.01.2015 г.
27 януари 2015 | 11:58
Заповед № РД 02-14-59 от 14.01.2015 г. за определяне поименния състав на Съвета по регионална политика към министъра на регионалното развитие и благоустройството
27 януари 2015 | 11:55
Правила за устройството, организацията на работа и дейността на Съвета по регионална политика към министъра на регионалното развитие и благоустройството
09 декември 2014 | 14:34
Заседание на Обществения съвет към заместник министър - председателя по икономическа политика, министър на регионалното развитие и министър на инвестиционното проектиране - 9 октомври 2014г., от 14 часа
02 октомври 2014 | 18:28

Страница 1 от 2