Eкспертни и консултативни съвети

Становища
11 февруари 2021 | 12:39
Презентации
11 февруари 2021 | 12:38
Национални документи
11 февруари 2021 | 12:33
Европейски документи
11 февруари 2021 | 12:27
Съвет по регионално политика - 06.02.2020г.
21 февруари 2020 | 14:04
Правила за устройството и дейността на Националния експертен съвет за координиране изпълнението на Националния план за сгради с близко до нулево потребление на енергия 2015 – 2020 г.
03 октомври 2019 | 10:50
Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет
27 юни 2019 | 16:47
Заповед № РД-02-36 -457 от 04.04.2019 г.за определяне на поименен състав на СРП
09 май 2019 | 11:51
Заповед № РД-02-14-363 от 18.03.2019 г. за изменение на Заповед № РД-02-14-927 от 10.11.2017 г.
09 май 2019 | 11:50
Заповед № РД-02-14-927 от 10.11.2017 г. за изменение на Заповед за създаване на Съвета по регионална политика(СРП) към министъра на регионалното развитие и благоустройството
09 май 2019 | 11:49
Правила за устройството и дейността на Обществения консултативен съвет по въвеждане в експлоатация на ел. система за таксуване на база време и изминато разстояние
18 март 2019 | 14:45
Дневен ред за заседание на 15.02.2017 г.
05 февруари 2018 | 17:42

Страница 1 от 2