Eкспертни и консултативни съвети

Заповед № РД-02-36-1239 от 14.11.2023 г.
20 ноември 2023 | 11:12
Протокол от проведена неприсъственa писмена процедура за вземане на решение от Съвета по регионална политика
02 ноември 2022 | 15:10
Заповед РД -02-36-861 от 23.09.2022 г. за поименен състав на Съвета по регионална политика
26 септември 2022 | 10:46
Заповед № РД-02-36-763 от 25.08.2022 г. за изменение на Заповед за създаване на Съвета по регионална политика към министъра на регионалното развитие и благоустройството
25 август 2022 | 15:49
Заповед № РД-02-36-334 от 15.03.2022 г. за определяне на поименен състав на Съвета по регионална политика
15 март 2022 | 17:42
Заповед № РД-02-14-1046 от 10.12.2021 г. за изменение в структурата на Съвета по регионална политика
10 декември 2021 | 11:48
Становища
11 февруари 2021 | 12:39
Презентации
11 февруари 2021 | 12:38
Национални документи
11 февруари 2021 | 12:33
Европейски документи
11 февруари 2021 | 12:27
Съвет по регионално политика - 06.02.2020г.
21 февруари 2020 | 14:04
Правила за устройството и дейността на Националния експертен съвет за координиране изпълнението на Националния план за сгради с близко до нулево потребление на енергия 2015 – 2020 г.
03 октомври 2019 | 10:50