Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

21 февруари 2023 | 00:00

(Обн., ДВ, бр. 10 от 2009 г.; изм., бр. 27 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2015 г., бр. 70 от 2019 г.)

                 

mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра
Прикачени файлове (1)