Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни с

28 ноември 2019 | 14:39
  • Прикачени файлове (1)
    Наредба № 2_2003-ИД ДВ бр89_2019
Прикачени файлове (1)