Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи

Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на во

03 септември 2019 | 00:00

 изм. и доп. ДВ. бр.70 от 3 септември 2019 г.

mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване н
Прикачени файлове (1)