Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

17 февруари 2015 | 10:58

изм. ДВ. бр.44 от 2 Юни 2017 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (1)
    Наредба
Прикачени файлове (1)