Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

22 октомври 2012 | 00:00

      

  • Прикачени файлове (1)
    Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
Прикачени файлове (1)