Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

22 октомври 2012 | 00:00

      НАРЕДБА № 7 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ

Обн. ДВ. бр.3 от 13 януари 2004г., изм. ДВ. бр.10 от 28 януари 2005г., изм. ДВ. бр.11 от 1 февруари 2005г., изм. ДВ. бр.51 от 21 юни 2005г., изм. ДВ. бр.63 от 2 август 2005г., изм. ДВ. бр.41 от 22 април 2008г., изм. ДВ. бр.76 от 5 октомври 2012г., изм. ДВ. бр.21 от 1 март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 21 октомври 2022г.

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (2)
    Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
    НАРЕДБА № 7 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРАВИЛА И НО
Прикачени файлове (2)