Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове

Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове

22 май 2014 | 00:00

  

  • Прикачени файлове (3)
    Приложения
    Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове
    Примерни илюстрации на графично представяне на устройствени планове
Прикачени файлове (3)