Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове

Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове

10 февруари 2015 | 00:00

  

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (3)
    Приложения
    Примерни илюстрации на графично представяне на устройствени планове
    Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове
Прикачени файлове (3)