Наредба № РД-02-20-1 от 19 юни 2014 г. за условията и реда за вписване и поддържане на регистър на свлачищните райони на територията на Република България, на районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие и мониторинга им

Наредба № РД-02-20-1 от 19 юни 2014 г. за условията и реда за вписване и поддържане на регистър на свлачищните

12 декември 2014 | 15:58

Обн. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014

  • Прикачени файлове (1)
    НАРЕДБА № РД-02-20-1 ОТ 19 ЮНИ 2014 Г.
Прикачени файлове (1)