Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии

Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система

27 ноември 2018 | 16:08

Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии

(обн., ДВ, бр. 7 от 2018 г.; попр., бр. 15 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2018 г., бр. 79 от 2022 г.)

mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Наредба № РД-02-20-2_2017_след-6-4-2023
Прикачени файлове (1)