Наредба № РД-02-20-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (ДВ, бр. 13 от 2012 г.)

Наредба № РД-02-20-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (ДВ, бр. 13 от 2012

17 февруари 2012 | 00:00
      
  • Прикачени файлове (1)
    Наредба № РД-02-20-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони
Прикачени файлове (1)