Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията

Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите

11 март 2022 | 13:13

обн., ДВ, бр. 12 от 2021 г.; попр., бр. 18 от 2021 г., доп., бр. 42 от 2021 г., изм., бр. 55 от 2021 г ., изм. и доп., бр. 20 от 2022 г.

mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията
Прикачени файлове (1)