Наредба № РД-02-20-3 от 2021 г. за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти – открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии

Наредба № РД-02-20-3 от 2021 г. за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти – открити с

16 февруари 2021 | 14:45

(ДВ, бр. 13 от 2021 г.) (в сила от 16.02.2021 г.)

mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Наредба
Прикачени файлове (1)