Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради

Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради

10 януари 2023 | 15:02

Обн. ДВ. бр.92 от 18 Ноември 2022 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2023 г.

 

В областта на енергетиката към Директива 2010/31/ЕС НА Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година относно енергийните характеристики на сградите, със CELEX № : 32018L0844, в Европейската комисия са нотифицирани:

 

  • ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ВХОДНИ ДАННИ И ИЗБОР НА МЕТОД – ШАБЛОН от БДС EN ISO 52000-1 „Енергийни характеристики на сгради. Цялостна оценка на енергийните характеристики на сгради. Част 1: Обща рамка и процедури (ISO 52000-1:2017)“ за целите на прилагане на Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради

 

  • ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ВХОДНИ ДАННИ И ИЗБОР НА МЕТОД – ШАБЛОН от БДС EN ISO 52003-1:2018 „Енергийни характеристики на сгради. Показатели, изисквания, класификация и сертификати. Част 1: Основни аспекти и приложение на цялостните енергийни характеристики (ISO 52003-1:2017)” за целите на прилагане на Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради

 

  • ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ВХОДНИ ДАННИ И ИЗБОР НА МЕТОД – ШАБЛОН от БДС EN ISO 52010-1:2018 „Енергийни характеристики на сгради. Външни климатични условия. Част 1: Преобразуване на климатичните данни за енергийни изчисления (ISO 52010-1:2017)“ за целите на прилагане на Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради

 

  • ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ВХОДНИ ДАННИ И ИЗБОР НА МЕТОД. ШАБЛОН от БДС EN ISO 52016-1:2018 „Енергийни характеристики на сгради енергийни нужди от отопление и охлаждане, вътрешни температури и осезаем и латентен отоплителен товар Част 1: Процедури за изчисление (ISO 52016-1:2017) за целите на прилагане на Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради

 

  • ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ВХОДНИ ДАННИ И ИЗБОР НА МЕТОД – ШАБЛОН от БДС EN ISO 52018-1 „Енергийни характеристики на сгради. Показатели за частични изисквания за енергийните характеристики на сгради, свързани с баланса на топлинна енергия и свойствата на сградата. Част 1: Преглед на възможностите (ISO 52018-1:2017)“ за целите на прилагане на Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради.

 

mrrb
  • Прикачени файлове (2)
    Наредба
    BG-Annexes-EPB Standards-for the European Commission
Прикачени файлове (2)