НАРЕДБА № РД-02-20-8 ОТ 11.05.2012 ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

НАРЕДБА № РД-02-20-8 ОТ 11.05.2012 ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТ

19 юни 2009 | 00:00
  • Прикачени файлове (1)
    Наредба
Прикачени файлове (1)