НАРЕДБА № РД-02-20-8 ОТ 11.05.2012 ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

НАРЕДБА № РД-02-20-8 ОТ 11.05.2012 ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТ

30 май 2012 | 00:00
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (1)
    НАРЕДБА № РД-02-20-8 ОТ 11.05.2012 ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ
Прикачени файлове (1)