Обобщена справка по чл. 29 от Наредбата за ЕО относно Общ устройствен план на община Балчик

Обобщена справка по чл. 29 от Наредбата за ЕО относно Общ устройствен план на община Балчик

05 ноември 2019 | 17:14
  • Прикачени файлове (2)
    ОБОБЩЕНА СПРАВКА, коригирана на 31.10.2019
    МОСВ - съгласува обобщена справка
Прикачени файлове (2)