Обобщена справка по чл. 29 от Наредбата за ЕО относно Общ устройствен план на община Шабла

Обобщена справка по чл. 29 от Наредбата за ЕО относно Общ устройствен план на община Шабла

05 януари 2023 | 10:46

На основание чл. 30, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми МРРБ оповестява обобщена справка по чл. 29 от наредбата относно Общ устройствен план на община Шабла.

  • Прикачени файлове (2)
    Обобщена справка ОУП на община Шабла
    МОСВ приема обобщена справка
Прикачени файлове (2)