Образец на заявление по чл. 140а, ал. 1 и 9 от ЗУТ

Образец на заявление по чл. 140а, ал. 1 и 9 от ЗУТ

04 декември 2019 | 18:18
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (6)
    Заповед № РД-02-15-213/04.12.2019 г. за утвърждаване на образец на заявление по чл.140а, ал.1 и 9 от ЗУТ
    ОБРАЗЕЦ на заявление
    Приложение № 1 ВиК
    Приложение № 2 Електроснабдяване
    Приложение № 3 Газоснабдяване
    Приложение № 4 Топлоснабдяване
Прикачени файлове (6)