Общ устройствен план на Община Созопол

Общ устройствен план на Община Созопол

29 юли 2016 | 14:24

Общият устройствен план на Община Созопол е одобрен със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-02-14-539/13.07.2016 година

  • Прикачени файлове (6)
    Правила и нормативи за прилагане на ОУП и специфични правила и нормативи към ОУП на Община Созопол
    Схема акватория
    Схема в мащаб 1:10 000
    Схема в мащаб 1:25 000
    Заповед РД-02-14-539 от 13.07.2016 г
    Заповед РД-02-14-654 от 24.08.16 г
Прикачени файлове (6)