Общ устройствен план на Община Созопол

Общ устройствен план на Община Созопол

29 юли 2016 | 14:24

Общият устройствен план на Община Созопол е одобрен със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-02-14-539/13.07.2016 година

  • Прикачени файлове (4)
    Правила и нормативи за прилагане на ОУП и специфични правила и нормативи към ОУП на Община Созопол
    Схема акватория
    Схема в мащаб 1:10 000
    Схема в мащаб 1:25 000
Прикачени файлове (4)