Обществена поръчка с предмет „Изготвяне на териториални стратегии за интегрирани мерки в обхвата на Цел на политиката на сближаване 5 „Европа по близо до гражданите“

Обществена поръчка с предмет „Изготвяне на териториални стратегии за интегрирани мерки в обхвата на Цел на пол

30 декември 2020 | 16:38

Обществена поръчка с предмет „Изготвяне на териториална стратегия за интегрирани мерки в обхвата на Цел на политиката на сближаване 5 „Европа по близо до гражданите“ по бъдещата програма за ТГС Интеррег - ИПП България – Сърбия 2021-2027“

   

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България обявява стартирането на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на териториални стратегии за интегрирани мерки в обхвата на Цел на политиката на сближаване 5 „Европа по близо до гражданите“ по бъдещата програма за ТГС Интеррег - ИПП България – Сърбия 2021-2027“ съгласно Практическото ръководство за правила за провеждане на обществени поръчки за външни дейности на ЕС (PRAG).

Обявлението за стартиране на обществената поръчка е публикувано на страницата на програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Сърбия 2014-2020 http://www.ipacbc-bgrs.eu и Националния информационен портал eufunds.bg

 

Крайният срок за подаване на формуляр за кандидатстване е 29.01.2021 г. 17:30 часа (местно време)

  • Прикачени файлове (1)
    Tender dossier
Прикачени файлове (1)