Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Сърбия 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ - Новини и обяви

Документи, свързани с екологичната оценка на Програмата
09 септември 2022 | 10:01
Покана за участие в обществено обсъждане и обществени консултации на проекта на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия 2021-2027 г.
02 февруари 2022 | 10:49
Консултации по Доклада за екологична оценка по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия за програмния период 2021-2027 г.
17 декември 2021 | 11:12
Стартира кампания за набиране на проектни идеи за реализация в рамките на Интегрираната териториална стратегия по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия
Стартира кампания за набиране на проектни идеи за реализация в рамките на Интегрираната териториална стратегия по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия
14 декември 2021 | 09:07
38,1 млн. евро ще бъдат инвестирани в съвместни проекти между България и Сърбия по новата Програма за трансгранично сътрудничество за периода 2021-2027 г.
38,1 млн. евро ще бъдат инвестирани в съвместни проекти между България и Сърбия по новата Програма за трансгранично сътрудничество за периода 2021-2027 г.
25 ноември 2021 | 13:12
Видео за успешни проекти по Програмата за ТГС между България и Сърбия е сред финалистите в ежегодна европейка инициатива
Видео за успешни проекти по Програмата за ТГС между България и Сърбия е сред финалистите в ежегодна европейка инициатива
16 септември 2021 | 10:23
Обществена поръчка с предмет „Изготвяне на териториални стратегии за интегрирани мерки в обхвата на Цел на политиката на сближаване 5 „Европа по близо до гражданите“
30 декември 2020 | 16:38
Въпроси и отговори по процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет „Организиране на събития по Програмите за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA 2014-2020, управлявани от Република България“
04 юни 2020 | 15:45
Обявление за стартиране на обществена поръчка за избор на изпълнител за предоставяне на услуга „Организиране на събития по Програмите за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA 2014-2020, управлявани от Република България“
05 май 2020 | 13:31
Указания за изпълнение на проектите по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия
Указания за изпълнение на проектите по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия
21 март 2020 | 10:22
Пет общини ще могат да реализират проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Сърбия 2014-2020
Пет общини ще могат да реализират проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Сърбия 2014-2020
04 декември 2019 | 12:58
Древни църкви, скален водопад и най-големият въжен мост в страната привличат туристи в Западна България
Древни църкви, скален водопад и най-големият въжен мост в страната привличат туристи в Западна България
21 септември 2019 | 09:18

Страница 1 от 2