Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Сърбия 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ - Новини и обяви

Обществена поръчка с предмет „Изготвяне на териториални стратегии за интегрирани мерки в обхвата на Цел на политиката на сближаване 5 „Европа по близо до гражданите“
30 декември 2020 | 16:38
Въпроси и отговори по процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет „Организиране на събития по Програмите за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA 2014-2020, управлявани от Република България“
04 юни 2020 | 15:45
Обявление за стартиране на обществена поръчка за избор на изпълнител за предоставяне на услуга „Организиране на събития по Програмите за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA 2014-2020, управлявани от Република България“
05 май 2020 | 13:31
Указания за изпълнение на проектите по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия
21 март 2020 | 10:22
Пет общини ще могат да реализират проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Сърбия 2014-2020
04 декември 2019 | 12:58
Древни църкви, скален водопад и най-големият въжен мост в страната привличат туристи в Западна България
21 септември 2019 | 09:18
31 проекта получават над 8 млн. евро по втора покана на трансграничната програма INTERREG-ИПП България - Сърбия 2014-2020г.
16 май 2019 | 16:36
Двама министри ще връчат договори за изпълнение на проекти по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия
15 май 2019 | 17:33
Ден на европейското сътрудничество 2018
26 септември 2018 | 13:59
Предоставяне на услуги за „Оценка на изпълнението на Интеррег-ИПП програмите за трансгранично сътрудничество, управлявани от Република България”
09 май 2018 | 17:07
Приключи набирането на проектни предложения по Втората покана на Програмата Интеррег–ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020
23 април 2018 | 17:31
Резултати от процедура за избор на външни оценители за участие в оценка на проектни предложения по програмите за трансгранично сътрудничество по ИПП 2014-2020 г.(между България и Македония, България и Сърбия, България и Турция)
21 февруари 2018 | 14:33

Страница 1 от 2