Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Сърбия 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ - Новини и обяви

Ден на европейското сътрудничество 2018
26 септември 2018 | 13:59
Предоставяне на услуги за „Оценка на изпълнението на Интеррег-ИПП програмите за трансгранично сътрудничество, управлявани от Република България”
09 май 2018 | 17:07
Приключи набирането на проектни предложения по Втората покана на Програмата Интеррег–ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020
23 април 2018 | 17:31
Резултати от процедура за избор на външни оценители за участие в оценка на проектни предложения по програмите за трансгранично сътрудничество по ИПП 2014-2020 г.(между България и Македония, България и Сърбия, България и Турция)
21 февруари 2018 | 14:33
12,2 млн. евро ще бъдат инвестирани в пограничния район между България и Сърбия
22 януари 2018 | 13:40
Втора Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020
22 януари 2018 | 09:54
Зам.-министър Деница Николова ще открие в Перник обществено обсъждане за програмата и приоритетите на МРРБ за Председателството и Ден на европейското сътрудничество
29 септември 2017 | 13:29
Обявена е тръжна процедура за предоставяне на услуги за Надграждане на информационните системи за управление и бенефициентските портали по програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република Бъл
31 юли 2017 | 16:13
Доставка на офис мебели за Програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България
06 юли 2017 | 10:25
Публично обсъждане на първи вариант на Насоки за кандидатстване по Втората покана за подаване на проектни предложения по Програмата Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия 2014-2020
07 юни 2017 | 11:14

Страница 1 от 1