Обществена поръчка с предмет „Изработване на доклади за оценка на околната среда за програми за сътрудничество INTERREG - IPA CB 2021 - 2027 между Република България и съответно Република Северна Македония, Република Сърбия и Република Турция и за трансгранични стратегии за интегрирано териториално развитие, които ще бъдат финансирани по програмите за сътрудничество INTERREG - IPA CB 2021 - 2027 между Република България и съответно Република Северна Македония, Република Сърбия и Република Турция

Обществена поръчка с предмет „Изработване на доклади за оценка на околната среда за програми за сътрудничество

25 февруари 2021 | 13:02

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България обявява стартирането на обществена поръчка с предмет „Изработване на доклади за оценка на околната среда за програми за сътрудничество INTERREG - IPA CB 2021 - 2027 между Република България и съответно Република Северна Македония, Република Сърбия и Република Турция и за трансгранични стратегии за интегрирано териториално развитие, които ще бъдат финансирани по програмите за сътрудничество INTERREG - IPA CB 2021 - 2027 между Република България и съответно Република Северна Македония, Република Сърбия и Република Турция“ съгласно Практическото ръководство за правила за провеждане на обществени поръчки за външни дейности на ЕС (PRAG).

Обявлението за стартиране на обществената поръчка е публикувано на страниците на програмите ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Сърбия 2014-2020 http://www.ipacbc-bgrs.eu, ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 http://www.ipacbc-bgtr.eu/bg, ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Република Северна Македония 2014-2020 http://www.ipa-cbc-007.eu/  и Националния информационен портал www.eufunds.bg

Крайният срок за подаване на формуляр за кандидатстване е 29.03.2021, 17:00 часа (местно време)

  • Прикачени файлове (1)
    Tender dossier
Прикачени файлове (1)