Обществено допитване относно проект на Насоки за кандидатстване във Втора покана за проектни предложения на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020

Обществено допитване относно проект на Насоки за кандидатстване във Втора покана за проектни предложения на Съ

01 август 2018 | 13:43

Обществено допитване относно проект на Насоки за кандидатстване във Втора покана за проектни предложения на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”

 

Структурите за управление на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020” стартираха процедура за открита обществена консултация, относно предварителния вариант на „Насоки за кандидатстване“ във Втора покана за проектни предложения на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”.

Документът има за цел да помогне на кандидатите при подготовката на проектните предложения, както и да предостави информация за попълването на апликационния формуляр, бюджет и свързаните с него формуляри, процедурата за кандидатстване, критериите за избор на проекти, процедурата за вземане на решения и други практически съвети.

Следва да се има в предвид, че представения документ за Насоки за кандидатстване е само проект. Окончателният вариант на пакета документи за кандидатстване ще бъде публикуван след решение на Съвместния комитет за наблюдение за стартиране на Втората покана. По време на процеса на кандидатстване, потенциалните партньори следва да ползват единствено последната версия на пакета документи за кандидатстване заедно с неговите приложения.

По време на периода на обществено обсъждане, Съвместният технически секретариат на Програмата ще приема Вашите предложения, препоръки или коментари на имейл адрес office@bsb.adrse.ro до 27-ми август, 2018 г.

Отговорите на въпросите, свързани със съдържанието на проекта на Насоките за кандидатстване, ще бъдат публикувани на интернет страницата на програмата: www.blacksea-cbc.net в секция FAQ.