Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ - Новини и обяви

Обществени консултации за тематичната концентрация на програма Interreg NEXT Черноморски басейн 2021-2027 г.
13 януари 2021 | 11:08
Съобщение за бенефициентите и контрольорите във връзка с удължената извънредна епидемична обстановка
05 ноември 2020 | 15:13
Процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за участие в националната експертна тематична работна група за подготовка на програма „Черноморски басейн“ 2021-2027 г.
06 юли 2020 | 15:09
Информационен бюлетин на Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“
26 юни 2020 | 16:15
Съобщение за бенефициентите и контрольорите във връзка с въведеното извънредно положение
18 март 2020 | 13:26
Конкурс за външни оценители за оценка на проектните предложения по Втора покана на Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”
09 януари 2019 | 13:54
Семинари за подготовка на проекти по втора покана за проектни предложения на Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014 -2020“
31 октомври 2018 | 14:28
Втора покана за набиране на проектни предложения по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”
02 октомври 2018 | 13:55
До 31 август 2018 г. се удължава срока за регистрация на участници от България, Гърция и Румъния в партньорския форум в гр. Кишинев, Република Молдова
10 август 2018 | 12:08
Обществено допитване относно проект на Насоки за кандидатстване във Втора покана за проектни предложения на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020
01 август 2018 | 13:43
Партньорски форуми по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”
05 юли 2018 | 10:13
Удължен е срокът на конкурса за външни оценители за оценка на проектните предложения по Първа покана на Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”
10 август 2017 | 15:39

Страница 1 от 2