Обществено обсъждане на условията за кандидатстване с проектни концепции по Териториалната стратегия от програмата България-Сърбия 2021-2027

Обществено обсъждане на условията за кандидатстване с проектни концепции по Териториалната стратегия от програ

11 май 2023 | 15:26

Оперативното звено на Съвета за управление на Териториалната стратегия по програмата България-Сърбия 2021-2027 публикува за обществено обсъждане документите за кандидатстване по първия прием на проектни концепции в рамките на Териториалната стратегия по програмата, които да бъдат финансирани по приоритет  2 „Интегрирано развитие на граничния регион“. Фокусът на поканата е върху развитието и популяризирането на туристическия потенциал на региона.  

Заинтересованите страни могат да подават своите коментари, подкрепени с конкретни предложения за ревизия на коментирани текстове по документите, в срок до 26 май вкл. на адрес js_sofia@mrrb.government.bg