Обява за конкурс за длъжността Финансов експерт „Финансов експерт” в Съвместния секретариат в Будапеща, Унгария

Обява за конкурс за длъжността Финансов експерт „Финансов експерт” в Съвместния секретариат в Будапеща, Унгари

08 януари 2020 | 16:19

Съвместният секретариат на Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 обявява конкурс за длъжността „Финансов експерт” в Съвместния секретариат в Будапеща, Унгария

 

Документите на кандидатите следва да бъдат изпратени в Съвместния секретариат по електронна поща: beata.marczis@interreg-danube.eu в срок до 27 януари 2020 г.

 

Информация за обявата, съдържаща кратко описание на длъжността може за бъде намерена на интернет страницата на програмата: http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/default/0001/38/bbedf6af56d7967093194ec3becc3a27693f9a85.pdf

mrrb