Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 - Новини и обяви

Покани за набиране на проектни предложения

 

Първа покана за проектни предложения:

Срокът за подаване на проектните предложения приключи на 09.05.2016 г.

Информация във връзка с първата покана за проектни предложения може да намерите тук

 

Втора покана за проектни предложения:

Срокът за подаване на проектните предложения приключи на 06.06.2017 г.

Информация във връзка с втората покана за проектни предложения може да намерите тук. 

 

Покана за набиране на проектни предложения по Фонда за разработка на проекти

Срокът за подаване на проектните предложения е 02.10.2017 – 07.12.2017 г.

Информация във връзка с покана за проектни предложения по Фонда за разработка на проекти може да намерите тук.  

 

Трета покана за проектни предложения:

Информация във връзка с третата покана за проектни предложения може да намерите тук.

 

„Покана за проектни предложения за средствата от Европейския инструмент за съседство

Срокът за подаване на проектните предложения е 10 март 2022 г. (15:00 CET)

Информация във връзка с поканата за проектни предложения може да намерите тук.

Обявена е Покана за проектни предложения за средствата от Европейския инструмент за съседство по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“
27 януари 2022 | 12:33
Съобщение за бенефициентите и контрольорите във връзка с удължената извънредна епидемична обстановка
05 ноември 2020 | 15:13
Съобщение за бенефициентите и контрольорите във връзка с въведеното извънредно положение
18 март 2020 | 13:26
Обява за конкурс за длъжността Финансов експерт „Финансов експерт” в Съвместния секретариат в Будапеща, Унгария
08 януари 2020 | 16:19
Обявена е Трета покана за проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“
29 януари 2019 | 14:41
Започва подготовка на Трета покана за проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“
25 октомври 2018 | 11:11
Отпускат нови 59 млн. евро за проекти по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“
24 октомври 2018 | 10:03
Обявена е покана за набиране на проектни предложения по Фонда за разработка на проекти по програма за транснационално сътрудничество „ДУНАВ“ 2014-2020“
03 октомври 2017 | 17:07
Предстои стартиране на втора покана за проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020
10 март 2017 | 17:22
Предстои провеждане на национален информационен ден по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 във връзка с втората покана за проектни предложения
17 февруари 2017 | 16:00

Страница 1 от 1