Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 - Новини и обяви

Покани за набиране на проектни предложения

 

Първа покана за проектни предложения:

Срокът за подаване на проектните предложения приключи на 09.05.2016 г.

Информация във връзка с първата покана за проектни предложения може да намерите тук

 

Втора покана за проектни предложения:

Срокът за подаване на проектните предложения приключи на 06.06.2017 г.

Информация във връзка с втората покана за проектни предложения може да намерите тук. 

 

Покана за набиране на проектни предложения по Фонда за разработка на проекти

Срокът за подаване на проектните предложения е 02.10.2017 – 07.12.2017 г.

Информация във връзка с покана за проектни предложения по Фонда за разработка на проекти може да намерите тук.