Обява за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за изграждане на „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3

Обява за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за изграждане на „Автомагистрала „Струма

06 юни 2016 | 16:19

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост обявява, че с Решение № 422 от 26 май 2016 г. е изменено и допълнено Решение № 86 на Министерския съвет от 2016 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на Обект „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път с. Ново Делчево - с. Дамяница“, в землищата на гр. Кресна и с. Долна Градешница, община Кресна, с. Илинденци и с. Микрево, община Струмяни, с. Плоски, с. Поленица, с. Лешница, с. Дамяница и гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград.
Необходимостта за изменението и допълнението на решението са установени пропуски, неточности и очевидни фактически грешки в административния акт.
Уведомяването на заинтересованите лица за промяна на решението ще се извърши от Агенция „Пътна инфраструктура“.