Обявление за отчуждаване на частни имоти за изграждане на Обект „Модернизация на Път I-1 (Е-79) „Мездра – Ботевград“ в областите София област и Враца

Обявление за отчуждаване на частни имоти за изграждане на Обект „Модернизация на Път I-1 (Е-79) „Мездра – Боте

23 ноември 2023 | 16:27

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Модернизация на Път I-1 (Е-79) „Мездра – Ботевград“, участък от км 161+367 до км 194+164.89, на територията на област Враца и Софийска област, подробно описани в Решение № 826 на Министерския съвет от 21 ноември 2023 г.

С Решение № 325 на Министерския съвет от 2011 г. участък от път I-1 (Е-79)
„Мездра - Ботевград“ е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5,
т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имотите - частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.