Обявление за отчуждаване на имоти – частна собственост на територията на община Костенец

Обявление за отчуждаване на имоти – частна собственост на територията на община Костенец

23 ноември 2022 | 16:16

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Железопътна линия София – Пловдив", участък Ихтиман – Септември от Проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: ж.п. участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Костенец, Софийска област, подробно описани в Решение № 914 на Министерския съвет от 2022 г.

Железопътната линия София – Пловдив представлява национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт като част от железопътна магистрала по т. 1 на приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата за категоризация на железопътните линии в Република България, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите – частна собственост се осигурява от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

mrrb