Обявление за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“, участък обход на гр. Поморие

Обявление за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на об

29 януари 2018 | 14:34

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“, участък обход на гр. Поморие от км 217+000 до км 222+849,41”, на територията на гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, подробно описани в Решение № 29 на Министерския съвет от 19 януари 2018 г. С Решение № 302 на Министерския съвет от 20 април 2012 г. републикански път I-9 (Е-87) „Граница Румъния – Дуранкулак – Шабла – о.п. Каварна – Балчик – Оброчище – Кранево – Златни пясъци – Свети Константин – Варна – Старо Оряхово – Обзор – о.п. Слънчев бряг – Бургас – Маринка – Звездец – Малко Търново – граница Турция“, е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС. Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имоти – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.