Обявление за отчуждаване на имоти за изграждане на Обект „Нов селскостопански надлез при гара Казичене“, Столична община

Обявление за отчуждаване на имоти за изграждане на Обект „Нов селскостопански надлез при гара Казичене“, Столи

26 юли 2022 | 16:18

Заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Нов селскостопански надлез при гара Казичене на км 14+814.68 по Път 1 и км 14+813.04 по Път 2“ за обект „Железопътна линия София – Пловдив“, железопътен участък „София – Елин Пелин“ по проект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, в землището на с. Казичане, Столична община, област София, подробно описани в Решение № 516 на Министерския съвет от 2022 г.

Визираният обект е елемент на Трансевропейската железопътна мрежа и е част от железопътната магистрала „Калотина – запад“ (държавна граница с Република Сърбия) – София - Пловдив - Димитровград - Свиленград (държавни граници с Република Гърция и Република Турция), представляваща национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС, във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите – частна собственост, се осигурява от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ чрез подписано Споразумение за безвъзмездна финансова помощ INEA/CEF/TRAN/[М2014]/1048809 по Механизма за свързване на Европа (MCE), бенефициер по който е Национална компания „Железопътна инфраструктура“.