Обявление за отчуждаване на имоти за изграждането на обект „Път ІІ-53 „Ямбол – Средец“, участък „Обходен път на гр. Ямбол юг-ново“ от км 146+594.69 до км 148+890.35“, на територията на община Ямбол

Обявление за отчуждаване на имоти за изграждането на обект „Път ІІ-53 „Ямбол – Средец“, участък „Обходен път н

09 януари 2019 | 11:56

Обявление за принудително отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, намиращи се в землището на гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол, за държавна нужда за изграждането на обект „Път ІІ-53 „Ямбол – Средец“, участък „Обходен път на гр. Ямбол юг-ново“ от км 146+594.69 до км 148+890.35“, на територията на община Ямбол, област Ямбол.

  • Прикачени файлове (1)
    Обявление
Прикачени файлове (1)