Обявление за отчуждение на имоти - частна собственост в землището на село Волуяк

Обявление за отчуждение на имоти - частна собственост в землището на село Волуяк

03 декември 2020 | 12:49

 Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за обект „Изграждане на трасето на железопътната линия София – Драгоман, участък „гара Волуяк – гара Петърч“ от км 9+200 до км 21+275“, разположени в землището на с. Волуяк, Столична община, област София, подробно описани в Решение № 875 на Министерския съвет от 2020 г.

Визираният обект е част от железопътна магистрала „Калотина - запад (държавна граница с Република Сърбия) – София – Пловдив – Димитровград – Свиленград (държавни граници с Република Гърция и Република Турция)“, представляваща национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС, във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите – частна собственост се осигурява от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.