Обявление за процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект Модернизация на железопътна линия София – Пловдив

Обявление за процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект

03 август 2020 | 12:01

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември; участък Ихтиман – Септември, в обхват от км 87+735 до км 90+916“, на територия на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, подробно описани в Решение № 450 на Министерския съвет от 2020 г.

Визираният обект е част от железопътна магистрала „Калотина - запад (държавна граница с Република Сърбия) – София – Пловдив – Димитровград – Свиленград (държавни граници с Република Гърция и Република Турция)“, представляваща национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС, във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите – частна собственост се осигурява от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.