Обявление за стартиране на обществена поръчка за избор на изпълнител за предоставяне на услуга „Организиране на събития по Програмите за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA 2014-2020, управлявани от Република България“

Обявление за стартиране на обществена поръчка за избор на изпълнител за предоставяне на услуга „Организиране

05 май 2020 | 13:31

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България съобщава за стартиране на обществена поръчка за избор на изпълнител за предоставяне на услуга „Организиране на събития по Програмите за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA 2014-2020, управлявани от Република България“ съгласно Практическото ръководство за правила за провеждане на обществени поръчки за външни дейности на ЕС (PRAG).

Обявлението за стартиране на обществената поръчка е публикувано в базата данни TED - допълнение към Официален вестник на Европейския съюз (OJ / S) и е достъпно в http://ted.europa.eu под номер 2020/S 087-207805, както и на страниците на програмите ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Сърбия 2014-2020 http://www.ipacbc-bgrs.eu/, ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 http://www.ipacbc-bgtr.eu/bg, ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Република Северна Македония 2014-2020 http://www.ipa-cbc-007.eu/

Крайният срок за подаване на апликационна форма от кандидатите е 15.06.2020 г. 17:30 часа (местно време).

  • Прикачени файлове (1)
    Contract notice
Прикачени файлове (1)