Обявление за стартирането на Ограничена покана за стратегически проект по програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Турция 2021-2027

Обявление за стартирането на Ограничена покана за стратегически проект по програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България

12 декември 2022 | 12:56
Прикачени файлове (4)

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, Управляващ орган по програмата България –Турция 2021-2027 г. в сътрудничество с Дирекция по въпросите на Европейския съюз на Република Турция (Национален орган по програмата), обявяват на 12 декември 2022 г. Ограничена покана за стратегическо проектно предложение по Програмата (Интеррег VI-A) ИПП България Турция, чиято цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави и засилване на координацията на съответните власти за справяне с незаконната миграция на териториите, за които отговарят чрез сътрудничество и солидарност.

Кани следните допустими партньори по проекта да представят стратегическо проектно предложение:

 • Областна дирекция на МВР – Хасково;
 • Управа на Одрин;
 • Областна дирекция на МВР – Бургас;
 • Управа на Къркларели;
 • Областна дирекция на МВР – Ямбол;

Общата цел на Програмата (Интеррег VI-A) ИПП България Турция е „Укрепване на териториалното сближаване на трансграничния регион България-Турция“. Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ III на Европейския съюз.

Проектното предложение трябва да е насочено към:

Приоритет 3: По-сигурен трансграничен регион

 • Интеррег специфична цел 7.2. Управление на мобилността и миграцията.

Общата сума на Ограничената покана за стратегическо проектно предложение е 1 730 698 евро.

Програмната територия за стратегическото проектно предложение е както следва:

 • За България (административно ниво NUTS III) – областите Бургас, Ямбол и Хасково;
 • За Турция (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – провинциите Одрин и Къркларели.

 Пълният пакет документи за кандидатстване, включващ Насоките за кандидатстване е публикуван на следните интернет страници:

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 17:00 часа българско време на 13 март 2023 г. Подаването на проектните предложенията ще става изцяло по електронен път чрез Съвместна електронна система за управление (Jems):  jems-bgtr.mrrb.government.bg.

За допълнителна информация можете да се свържете със Съвместния секретариат по Програмата, както следва:

JShaskovo@mrrb.government.bg

Основен офис в Хасково:  тел. +359 38 663 888;

Клон в Одрин: тел. + 90 284 214 9909.

 Пакет документи за кандидатстване:

 1. Насоки за кандидатстване, включващ свързани документи;
 2. Формуляр за кандидатстване – наличен в Jems;
 3. Приложения;
 4. Приложение С - Договор за субсидия.
 • Прикачени файлове (4)
    Насоки за кандидатстване, включващ свързани документи
    Формуляр за кандидатстване – наличен в Jems;
    Приложения
    Договор за субсидия
Прикачени файлове (4)