Одобрен е докладът от участието на България в Световния градски форум в Абу Даби, ОАЕ

Одобрен е докладът от участието на България в Световния градски форум в Абу Даби, ОАЕ

25 март 2020 | 14:03

Министерският съвет одобри доклада от участието на България в Световния градски форум, който се проведе в Абу Даби, ОАЕ, от 8 до 13 февруари 2020 г.

Форумът се провежда на всеки две години и предоставя възможност всички заинтересовани участници да обсъдят и да се ангажират с изпълнението на конкретни решения по отношение на ангажиментите от Новия градски дневен на ООН: устойчиво градско развитие за социално включване и премахване на бедността; устойчиво и приобщаващо градско проспериране и възможности за всички; екологично устойчиво и гъвкаво градско развитие. Темата на тазгодишното издание беше „Градове на възможностите: свързване на културата и иновациите“ и в него взеха участие над 13 000 представители на близо 170 държави на ниво национални лидери, министри, представители на ООН, женски групи, кметове, младежи, академици, дипломати, общностни и бизнес лидери, парламентаристи, групи от местната власт, градски активисти и др.

Страната ни потвърди подкрепата си за изпълнението на Новия дневен ред за градовете и се ангажира да продължи усилията и действията си за прилагането му като инструмент, който дава възможност градовете да превърнат глобалните предизвикателства във възможности. Необходимо е да се полагат повече усилия за постигане на балансирано териториално развитие чрез интегриран подход на инвестиции. Така ще се осигури финансиране и по-добро развитие и на по-малките и периферни населени места с цел намаляване на негативните демографски тенденции и повишаване на икономическата им конкурентоспособност, както и устойчив и балансиран растеж на всички региони.

България беше поканена да представи своя специфичен опит в две сесии на събитието: едната, посветена на финансирането на устойчивото градско развитие, а другата - дискусия за устойчивото развитие, иновативното управление на многофамилни жилища, разработването и внедряването на жилищни стратегии. Пред участници от близо 20 държави беше представен българския опит и резултати от изпълнението на програмите за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в България.

Десетият Световен градски форум завърши с обявяването на Abu Dhabi Declared Actions, включващи ангажименти на международни организации, национални, местни и регионални правителства, частния сектор, гражданското общество, академичните среди и други за следващите години в подкрепа на постигането на Целите за устойчиво развитие.