Одобрени са 37 проекта в рамките на Първата покана по Програма „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020

Одобрени са 37 проекта в рамките на Първата покана по Програма „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020

14 март 2017 | 16:55

В рамките на Първата покана по Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 ще бъдат финансирани 37 проектни предложения.

По време на заседанието на Комитета за наблюдение по програмата, проведено на 10 март 2017 г. в гр. Лимасол, Кипър, бяха одобрени за финансиране 17 проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Предприемачество и иновации“ и 20 проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Околна среда“.

От подадените общо 384 проектни предложения по Първа покана, 276 проекта бяха допуснати до третия етап – оценка на качеството.

Българските партньори в одобрени проекти са общо 49, от които 8 са Водещи партньори.

Всички Водещи партньори ще получат уведомления по електронна поща и ще бъдат информирани за стъпките, които следва да предприемат, за да сключат своя договор за финансиране по проекта. Така, в скоро време успешните проектни партньорства ще започнат своите дейности, които адресират регионалните предизвикателства в сферата на конкурентоспособността, иновациите, околната среда и нисковъглеродната икономика.

Резултатите, както и допълнителна информация за одобрените проекти, може да намерите на сайта на програмата.