Окончателен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г.

Окончателен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за

11 април 2017 | 17:29

Окончателният доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие  на Република България за периода 2005-2015 г е одобрен с Решение № 191 от 06. 04.2017 г. на заседание на Министерския съвет.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (1)
    Окончателен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г.
Прикачени файлове (1)