Отчуждаване на имот и част от имот - частна собственост в землището на с. Чирен

Отчуждаване на имот и част от имот - частна собственост в землището на с. Чирен

15 май 2023 | 17:17

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имот и част от имот – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на технологични площадки на компресорна станция „Чирен“ и факелно съоръжение от Обект „Разширение на капацитета на Подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен“ – надземна част, в землището на с. Чирен, община Враца, област Враца, подробно описани в Решение № 360 на Министерския съвет от 2023 г.

С Решение № 709 на Министерския съвет от 2021 г. ПГХ „Чирен“ е определено за национален обект по смисъла на § 1 от ДР на ЗДС.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на част от имота – частна собственост се осигурява от „Булгартрансгаз“ ЕАД.

 

mrrb