Отчуждаване на имоти в община Белово за модернизация на ж.п.линия София-Пловдив

Отчуждаване на имоти в община Белово за модернизация на ж.п.линия София-Пловдив

09 февруари 2021 | 10:58

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Белово, област Пазарджик, подробно описани в Решение № 97 на Министерския съвет от 2021 г.

Визираният обект е част от железопътна магистрала „Калотина - запад (държавна граница с Република Сърбия) – София – Пловдив – Димитровград – Свиленград (държавни граници с Република Гърция и Република Турция)“, представляваща национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС, във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите – частна собственост са предвидени в дейност ІІ съгласно сключен Договор за Безвъзмездна финансова помощ INEA/CEF/TRAN/[M2015]/1127671, за финансиране от Механизма за свързване на Европа.

.