Отворена е втора покана по пилотната инициатива b-solutions за консултации по правни и административни проблеми възпрепятстващи сътрудничеството между граничните региони

Отворена е втора покана по пилотната инициатива b-solutions за консултации по правни и административни проблем

13 февруари 2019 | 16:13

Асоциацията на европейските гранични региони (AEBR) в сътрудничество с Европейската Комисия - ГД „Регионална и градска политика“ обяви втора покана по двугодишната пилотна инициатива b-solutions. Поканата е отворена от 30 януари до 15 март 2019 г.

В рамките на поканата се предвижда за одобрените участници да бъдат осигурени безплатни консултации с правни експерти за идентифициране и отстраняване на правни и / или административни пречки за сътрудничество между граничните региони.

Кандидатите могат да избират между 8 теми за бъдещите правни консултации:    

(1) заетост, (2) здравеопазване, (3) транспорт, (4) многоезичие, (5) институционално сътрудничество, (6) информационни услуги, (7) електронно правителство и (8) факти и данни. Всеки казус по тези теми се очаква да визира специфични проблеми и пречки за сътрудничество по съответната граница.

Насоките за кандидатстване и друга полезна информация са публикувани на интернет страницата на инициативата: https://www.b-solutionsproject.com/

Кандидатстването за втората покана е онлайн:  https://www.b-solutionsproject.com/apply

  • Прикачени файлове (1)
    Информация покана b-solutions
Прикачени файлове (1)